CMA Việt Nam Phiên bản Hệ thống 12.0-20190225

Thông tin về CMA Việt Nam instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Enterprise website builder
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
From quotations to invoices
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Lịch
Schedule employees meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức