Thực hành trực tuyến

 

Để truy cập vào phần thực hành trực tuyến, quý vị vui lòng truy cập vào trang sau đây (sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập do CMA Việt Nam cung cấp):

Odoo • Text and Image

Đây là chương trình đặc biệt của CMA và cũng là điểm khác biệt của chúng tôi so với các trung tâm toán bàn tính khác trên thế giới:

  • Miễn phí, dành cho học sinh của CMA đã tham gia 10 buổi học

  • Bài tập đa dạng với kết quả tức thời cho mọi lứa tuổi và cấp độ học

  • Thực hành 24/24 tại bất kỳ nơi nào có Internet

Nếu có câu hỏi về phần này, quý vị vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.