Chương trình P

Chương trình này dành cho các học sinh từ 7 tuổi đến 13 tuổi.

Chương trình bắt đầu bằng việc giới thiệu các bài học thú vị cơ bản về khái niệm, phương pháp, cách sử dụng bàn tính và các thao tác điều khiển hạt bàn tính bằng cả hai tay cùng một lúc. Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục đi sâu vào kỹ thuật với mức độ cao hơn. Các lớp nâng cao tiếp theo sẽ sử dụng công thức và các kỹ năng bàn tính đã học ở trình độ cơ bản để sử dụng hình ảnh bàn tính ảo trong đầu học sinh và thực hiện phép tính toán. Việc thực hành thường xuyên phương pháp này sẽ giúp các em học sinh phát triển khả năng ghi nhận hình ảnh não đồng thời phát triển khả năng tính nhẩm trong đầu học sinh. Ở cấp độ chuyên sâu, học sinh sẽ không sử dụng bàn tính nữa mà được tập trung đào tạo khả năng tưởng tượng sử dụng bàn tính ảo để thực hiện tính toán nhẩm các công thức và bài tập toán khác nhau. Đến giai đoạn này, các học sinh sẽ phát triển rõ rệt khả năng tính nhẩm thần tốc chỉ bằng việc nhìn các con số để cho ra kết quả bài tính.