Chương trình K

Chương trình này dành cho các học sinh từ 5 tuổi đến dưới 7 tuổi, ít nhất có thể hiểu, đọc và viết từ số 0 đến 9. Các em sẽ được làm một bài kiểm tra để xác định sự sẵn sàng và trình độ tương ứng của mình trong chương trình K của CMA

Mục tiêu đào tạo của chương trình K:

Chương trình K được thiết kế nhằm mục đích giúp các em lứa tuổi mẫu giáo làm quen dần với thao tác hai bàn tay gẩy trên bàn tính và tính nhẩm theo công thức số học cơ bản: cộng và trừ. Sau khi hoàn thành chương trình, các em có thể làm được những bài tính cộng và trừ với một dãy số tính toán.